Välkommen till vår webbsida

Vad är HERDA?

Hrd/Hrd = hästen har två gener av herda och är sjuk. Den måste avlivas

Hrd/N = hästen har en gen av herda och är bärare av genen. Den blir aldrig sjuk i herda.

N/N = hästen har ingen herda gen.

Herda är en hudsjukdom som är genetisk smittbar. Huden spricker sönder och är inte elastisk som den ska. För att få sjukdomen måste hästen ha två genuppsättningar herda Hrd/Hrd. Det är en mycket ovanlig sjukdom. Fölet får då en gen från mamma och en gen från pappa.
Det är ett föl av fyra med en mamma och pappa som är bärare som blir sjuk.

Om det bara är en av föräldrarna som har genen kan fölet enbart bli bärare och det blir den inte sjuk av. Viktigt är om man har en bärare av genen och avlar. Då måste man se till att den andra parten inte är en bärare.

Det är lätt nu när man kan testa Herda att undika denna fruktansvärda sjukdom. Jag har hört att det ska vara 30% av alla reining/cutting hästarna som är bärare.  

Vill du testa din häst om du har Poco Bueno i stammen kan du gå in på
http://www.horsetesting.com/Equine.asp
Det är mycket enkelt det behövs bara lite hår ur svansen.